Devotion

Waar: Schutskooi, Gereformeerde Kerk Andel (Julianastraat 24, Andel)
Wanneer: 1x per maand op zaterdagavond
Voor wie: iedereen is welkom
Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur

Over Devotion

Het is ons verlangen om...

Verder te groeien in ons geloof, Jezus beter te leren kennen, de Heilige Geest meer ruimte te geven in onze levens en onze identiteit in Jezus Christus verder ontwikkelen.

Echt als broers en zussen met elkaar te leven, onze levens, vreugde en verdriet met elkaar te delen en samen te zoeken naar eenheid en waarheid. De volmaakte liefde zoals God die bedoelt heeft proberen naar elkaar toe uit te dragen. Echt volmaakt zal het door onze zonden hier op aarde nooit worden maar we mogen er wel naar streven en in groeien.

Met elkaar ook Gods liefde laten zien naar de mensen om ons heen, in onze gemeentes, in onze dorpen, thuis en op ons werk. Meer op de ander gericht zijn en minder op onszelf. Hierbij ook gehoor gevend aan de opdracht die we hebben gekregen om het evangelie bekend te maken en mensen op Jezus te wijzen.

Globale indeling van een avond:

19.30u - Inloop met koffie, thee en fris
19.45u - Welkom en praise
19.55u - Moment van delen en gebed
20.00u - Inleiding op het thema
20.45u - Pauze
20.55u - Kleine groepjes
21.45u - Muziek, zang en afsluiting
22.00u - Borrel en napraten

Twijfel je of dit iets voor jou is? Lees dan dit eens.

Voor mensen die nog niet geloven is een Alpha cursus meer geschikt. Voor jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar is er ook Challenge. Uiteraard zijn jonge mensen in deze leeftijd ook bij Devotion van harte welkom.

Devotion 2020-2021

De datums voor het seizoen 2020-2021:

19 september 2020
17 oktober 2020
14 november 2020
16 januari 2021
13 februari 2021
13 maart 2021
17 april 2021
15 mei 2021

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de contactpersonen:

Arian Schouten (arian_s1@hotmail.com)
Jaap de Vente (jaap@familiedevente.nl)

Hartelijk welkom!