40 dagentijd 2023

Vanaf zondag 26 februari a.s. willen we aandacht schenken aan het thema van www.kerkinactie.nl. 

UIT LIEFDE VOOR JOU zal zes zondagen centraal staan bij activiteiten van ZWO.

Hierbij willen we samen met u als gemeente nadenken over een duurzame samenleving naast het verkopen van producten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de mensen in Moldavië, het armste land van Europa.

Het sluit ook aan bij het jaarthema van onze kerk dat luidt 'Aan tafel'.

We hopen op inspirerende weken met elkaar in de aanloop naar Pasen.

Werkgroep voor ZWO