Actie van de drie Andelse kerken

Opbrengst €3249.85,-

 

Alle gulle gevers en mensen die zich hebben ingezet HARTELIJK DANK!!

 

BOUW SYRIË WEER OP

Komt er dan nooit een eind aan alle ellende daar?

Opnieuw een vluchtelingenstroom naar Europa?

Kan ik daar wat aan doen dan?

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Toch wordt het in grote delen van Syrië langzaam maar zeker veiliger,  keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.

Geef de mensen HOOP en help zo mee een mogelijk nieuwe vluchtelingen stroom naar Europa te voorkomen.

Samen kunnen we er echt iets aan doen!

DUS GEEF GUL EN BOUW DAARMEE SYRIË WEER OP.

Voor meer info: https://www.kerkinactie.nl/

 

U kunt uw gift ook overmaken op rek.nr NL 65 INGB 0001607304 van de zendingscommissie van de Geref. Kerk Andel p/a Andriëtte Peereboom 15, 4283 GP Giessen ovv  BOUW SYRIË WEER OP.