Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM in zake het Corona virus en het feit dat onze gemeente voor een gedeelte bestaat uit mensen die tot de risicogroep behoren, heeft de kerkenraad besloten dat de erediensten tot 31 maart niet doorgaan.

De komende tijd zullen we de adviezen vanuit gezondheidsinstanties nauwlettend volgen, om op een later moment een beslissing te kunnen nemen over de diensten die de navolgende weken gepland staan. Houd daarom de website in de gaten voor nieuws.

Aan een ieder die dit bericht leest het verzoek om het te delen, zodat zoveel mogelijk mensen op tijd op de hoogte zijn en niet voor een gesloten kerkdeur komen te staan.

We hopen op uw begrip en hopen u snel weer in goede gezondheid te mogen begroeten in de De Voorhof.

Namens de Kerkenraad,

Hendrik ter Harmsel
Scriba Gereformeerde Kerk 'De Voorhof', Andel