Biddag-kinderdienst

Woensdag 13 maart is het Biddag. Samen met de Herv. Kerk wordt er weer een kinderdienst georganiseerd. Het thema is: ‘Wat vraag jij? Centraal staat de geschiedenis van Salomo die vraagt om een wijs hart. Salomo beseft dat hij Gods hulp hard nodig heeft om een goede koning te zijn … ’s Middags wordt om 14.00 uur een kinderdienst gehouden in onze Kerk. Kinderen en ouders zijn van harte welkom!

Gezinsdagboekje

Ter voorbereiding op Biddag kan via onderstaande link het gezinsdagboekje worden gedownload. Dit dagboekje behandelt in drie dagen het thema 'Wat vraag jij?. Op speelse wijze kan met kinderen worden Bijbel gelezen, kunnen doe-opdrachten worden gedaan, kunnen gesprekjes worden gevoerd, en dergelijke. Van harte aanbevolen!

Het gezinsdagboekje is hier te downloaden.