Komend najaar hopen we weer een mooie, verdiepende cursus te organiseren
in onze gemeente.

Thema: Luisteren naar Gods stem
Data: zondag 11 oktober – 8 november – 22 november
Inloop: 18.15 uur, tijden: 18.30 uur tot 20.00 uur
Cursusleider: Gerton van der Wilt, toeruster binnen het EW

Inhoud van de cursus
Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het belangrijk om
luisterend te bidden. Hoe doe je dit? En wat zegt de Bijbel daar over?
In het voorhofbulletin van oktober kunt u meer informatie vinden over de
cursus.

Opgave en kosten
Graag tot uiterlijk 4 oktober opgeven bij Anke van Noorloos
tel: 06-48661086 of e-mail: ankevannoorloos@gmail.com

Het cursusboekje kost €10,-. Dit bedrag mag na de eerste avond overgemaakt
worden middels een bankoverschrijving of betaalverzoek.

We hopen jullie te mogen ontmoeten op deze avonden!
Peter van Rijswijk en Anke van Noorloos