Door de intussen welbekende omstandigheden is het moeilijk om dit jaar de Nacht van het Gebed te houden, zoals we dat in voorgaande jaren deden, d.w.z. bij elkaar komen als de drie gezamenlijke kerken van Andel in een van de kerkzalen.

Echter kijkend naar wat er op het moment allemaal gaande is in onze wereld, is en blijft gebed hard nodig. Zeker als het gaat over onze medegeloofsgenoten. Uiteraard gaat het in sommige plaatsen op de wereld beter. Er zijn echter nog
steeds talloze plaatsen, waar het praktiseren en uitdragen van het christelijk geloof levensbedreigend is. Kijk hiervoor op de site van Open Doors. De hier te vinden wereldkaart (ranglijst christenvervolging) is duidelijk genoeg en schetst een weinig rooskleurig beeld over landen als Soedan, Iran en Pakistan.

Lees verder op de site de persoonlijke verhalen van:

  • Momina uit Somalie
  • Tara uit India
  • Paul uit Iritrea

Moment van gebed

Het zou mooi zijn als u op vrijdagavond 12 juni een moment kunt vinden om te bidden. En dat hoeft niet alleen voor de hierboven genoemde mensen, maar kan ook voor mensen, die u persoonlijk kent of voor onze geloofsgenoten in het
algemeen.

Praktische invulling

Naast het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijkse Avond van het Gebed, is Open Doors ook heel praktisch bezig. Er worden Bijbels en christelijke lectuur gebracht naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors
trainingen en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Een gift op NL08 INGB 0000 007733 is dan ook altijd van harte welkom.

Project in Nigeria

Een van de projecten, die hiermee gesteund wordt heeft te maken met
vervolging in Nigeria: 'Elke nacht zijn we bang dat de vijand komt'

Radicale Fulani-herders hebben het afgelopen jaar in Nigeria meer christenen vermoord dan de terreur-groep Boko Haram. Ruim 3.700 christenen kwamen om. Dorpen worden in brand gestoken en wat niet brandt, wordt vernield. Vrouwen en kinderen worden niet ontzien.

Jummai was een van hen. Driehonderd zwaarbewapende mannen bestormden haar dorp middenin de nacht. Vijftien dorspgenoten werden vemoord. Jummai overleefde de aanval, maar is elke nacht bang dat de vijand opnieuw komt.
Open Doors ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop.

  • Noodhulp: Open Doors-veldwerkers voorziet christenen, die gevlucht zijn vanwege de aanvallen, van eten, kleding en onderdak. Ze raakten alles kwijt en wonen in vluchtelingenkampen of bij familieleden.
  • Traumahulp: Talloze Nigeriaanse christenen, zowel jong als oud, zijn getramatiseerd door de gruwelijkheden die ze meemaakten. Velen rouwen om geliefden die plotsklaps zijn vermoord. Ook komt ontvoering en verkrachting van vrouwen en meisjes veel voor in Nigeria. Veldwerkers van Open Doors verlenen traumazorg.