NLdoet voor Anton van Rijswijk.

Ons gemeentelid en voorzitter van de werkgroep voor ZWO, Anton van Rijswijk maakt een hele moeilijke tijd door na het overlijden van Thea zijn vrouw.

Om hem een steuntje in de rug te geven willen we tijdens NLdoet, op zaterdag 14 maart a.s. vanaf 8.30 uur, zijn tuin aanpakken.

Daarbij maken natuurlijk vele handen licht werk.

Meld je even aan via henk@vannoorloos.net

 

Wat tuingereedschap meebrengen is niet verkeerd.

 

Hopelijk tot dan,

Namens werkgroep voor ZWO,

Henk van Noorloos

06 25548408