The morning after...

Gisteren hadden we weer een prachtige jeugddienst met als thema:’Bigger! Better! Stronger?’ Jacques Brunt kwam spreken over dit onderwerp. De hoofdtekst bij dit onderwerp was Matheus 6: 19-34.

We streven steeds maar naar meer, maar wat levert ons dat op? Streven is goed maar het moet wel haalbaar zijn, anders raak je enkel gefrustreerd. Streef naar de grootste schat in het leven, het eeuwige leven! Dat is een schat die nooit verloren zal gaan!

Samen met Bricks hebben we mooie liederen mogen zingen. Iedereen dank voor zijn of haar komst!

De volgende dienst vindt plaats op 18 februari om 18.30. De dienst zal georganiseerd worden door de follow me-groep (de jongste catechese-groep van onze kerk). Zodra het thema bekend is zullen we dit met u delen. Onze eigen dominee Folkert de Jong zal voorgaan in deze dienst. Concrete uit Sprang-Cappelle zal de dienst voorzien van muziek.

We hopen jullie te zien op de 18e!