Beste gemeenteleden,

We willen u en jou via deze pagina op de hoogte brengen van de diensten en activiteiten in de komende periode.

De toelichting vindt u en jij verder onderaan deze pagina, scroll daarvoor verder naar beneden. Met de knoppen hieronder is het dagboek en kindermateriaal te downloaden.

Een hartelijke groet van,
Ds. Matthea Klaasse-Mesch, namens de werkgroep:
Erna Baron, Britt van Noorloos, Jan-Willem Nugteren, Marjo Nugteren

Thematiek & inhoud

Thematiek
Hemelvaart – Pinksteren
In de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren worden we uitgenodigd en aangemoedigd om de werking van de heilige Geest te zoeken, zodat we het Koninkrijk van God kunnen uitleven en delen. Dit zijn dagen van onderwijs, overdenking en gebed.

Na Pinksteren
In de weken na Pinksteren willen we ons persoonlijk én als gemeente verder verdiepen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Door met elkaar te zoeken en te delen.

Inhoud/Materiaal
Hemelvaart – Pinksteren
Voor de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gebruiken we het materiaal van de wereldwijde beweging ‘Uw Koninkrijk kome’. U ontvangt bij deze brief het ‘overdenkingen en gebedsdagboek’. In dit boekje leest u wat de bedoeling van deze dagen is.
Op Hemelvaartsdag zullen we ook een aftrap geven van deze dagen.

Na Pinksteren
Op Pinksterzondag 28 mei denken we met elkaar na over wat de Heilige Geest voor ons persoonlijk betekent. Deze zondag is het ook belijdeniszondag.
De vraag wat de Heilige Geest voor ons persoonlijk betekent nemen we mee in de twee bijeenkomsten in/vanuit de Schutskooi op zondagavond 4 en zondagavond 11 juni.
Op zondag 18 juni denken we met elkaar na over wat de Heilige Geest voor ons als gemeente betekent. Op deze zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
We zullen u en jou via de gemeentebrief verder op de hoogte houden van deze verschillende activiteiten.

Meedoen?

We nodigen ieder gemeentelid en elk gezin uit om mee te doen in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren. Dat kan op allerlei manieren, door mee te lezen in het ‘overdenkingen en gebedsdagboek’ en door de diensten en bijeenkomsten te bezoeken. U of jij kunt zelf kiezen wat past, het is mogelijk om keuzes te maken, maar we nodigen u en jou van harte uit om zoveel mogelijk mee te doen en daardoor de verdieping te zoeken. We willen u en jou ook vragen om de activiteiten in deze periode in gebed op te dragen.

Kinderen en tieners
Tijdens Follow Me Kids wordt er ook aandacht aan deze thematiek besteed, door middel van het speciaal daarvoor beschikbaar gemaakte materiaal.

Ook wordt er materiaal uitgedeeld wat door de kinderen en gezinnen thuis gebruikt kan worden. Van harte aanbevolen. Tijdens Follow Me (Catechese) zullen de tieners ook stilstaan bij het thema.

Gevraagd  delen van ervaringen
Op zondagavond 4 juni willen we met elkaar delen hoe de Heilige Geest op veel manieren werkt. Via een hoorbare stem, een stem van binnen, een fluistering in je hart of hoofd, een spontane gedachte, gevoelens of indrukken, doordat je iets diep van binnen wéét, via een Bijbeltekst, een lied, andere mensen en ga zo maar door... We willen u en jou vragen om ervaringen te delen, door het delen op deze avond zelf. Dit kan ook door middel van een filmpje, maar u/jij mag het ook op papier zetten, zodat iemand anders het voorleest.

Graag vooraf opgeven bij Britt (06-55100427 of brittvannoorloos@gmail.com)

Stiltewandeling – tekst meenemen
Zondagavond 11 juni staat in het teken van ‘stil worden en luisteren’, luisteren naar wat de Heilige Geest tot ons wil zeggen. Dit doen we door een stiltewandeling te maken waarbij we u/jou vragen om (in gedachten) je doop-, belijdenis- of trouwtekst mee te nemen. De tekst van een favoriet lied of psalm kan natuurlijk ook. Tijdens de wandeling is deze tekst uw/jouw leidraad en achteraf kunnen we op onze telefoon of op papier (pen meenemen) onze ervaring noteren. We hopen dat u/jij een stukje met ons oploopt.

Alles op een rijtje

 

Datum

Diensten/Activiteiten rondom het thema

Zondag 14 mei 9.30u

Kerkdienst – uitdelen boekjes / brieven

Donderdag 18 mei (Hemelvaart) 9.30u

Kerkdienst – uitdelen boekjes / brieven

Donderdag 25 mei 10.00u-11.15u

Bijbel en Koffie (De Zijhof)

Zondag 28 mei (Pinksteren) 9.30u

Kerkdienst – Belijdenis

Zondag 4 juni 19.30u-20.30u

Bijeenkomst (De Schutskooi)

Maandag 5 juni 20.00u

Gemeentevergadering

Dinsdag 6 juni 19.00u-20.00u 

Open Kerk

Zondag 11 juni 19.30u-20.30u

Stiltewandeling (vanuit De Schutskooi)

Zondag 18 juni 9.30u

Kerkdienst – Avondmaal