Wij, als christelijke gemeente in Andel, geloven dat wij een roeping en een opdracht hebben en dat we geen doel op zichzelf zijn. We zijn geroepen om onze Schepper en Vader te verheerlijken en elkaar lief te hebben.

Beeld achtergrond: foto van de 40-dagentijd met thema: "Alles komt goed?!"

Over onze gemeente

Het grote gebod

Het eerste en het grote gebod, uit Matteüs, zien wij als hoofdzaak van wat God aan ons als gemeente te zeggen heeft:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Matteüs 22: 37-39)

De grote opdracht

Voor zijn hemelvaart gaf Jezus een opdracht aan zijn discipelen. Wij geloven dat deze opdracht uit Matteüs ook geldt voor christenen in de wereld en voor onze gemeente in Andel:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28: 19-20)

Onze opdracht als gemeente

Een levende en groeiende gemeente is gericht naar boven, om Gods naam groot te maken; een levende gemeente is ook gericht naar binnen, naar elkaar, om elkaar op te bouwen. Dit is het grote gebod dat God ons heeft meegegeven. Als derde is een levende gemeente gericht naar buiten, om getuige te zijn van de levende Heer. Dat is de grote opdracht.

Kerk: dat zijn wij samen.

De kerk vormen wij samen. De kerk is niet het gebouw, maar wij vormen als gemeente de kerk. Wij mogen als gemeente leven als lichaam van Jezus Christus en Zijn boodschap uitdragen.

Vanuit deze opdracht onderscheiden we 3 hoofdfuncties van onze gemeente:

  1. Leven uit Gods genade
  2. Zorgen voor elkaar
  3. Getuigen in de wereld

Kerkdienst gemist?

Wilt u een kerkdienst uit onze gemeente live volgen of wilt u een oude kerkdienst uit onze kerk terugkijken? Gebruik daarvoor de onderstaande knoppen.

Kerkdienst gemistLive kijken

Laatste nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten.

Gast of lid: u bent welkom!

Samen kerk zijn. Samen in de naam van Jezus. Als gemeente vormen wij het lichaam van Christus. Vanuit die gedachte bent u van harte welkom in onze gemeente.

Wilt u een dienst bijwonen of wilt u lid worden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

Hier vindt u onze kerk

Heeft u een vraag of opmerking?

Laat uw vraag achter in het onderstaande formulier. We proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.