Jeugddiensten

Ieder seizoen worden tussen de maanden september en mei acht jeugddiensten georganiseerd. De Gereformeerde Kerk in Andel wil deze jeugddiensten primair organiseren voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, ook van buiten deze kerk.

Iedereen buiten deze leeftijdscategorie is uiteraard ook van harte welkom, maar het aanspreken van de jeugd staat in deze diensten voorop.  Met deze diensten willen wij bereiken dat jongeren geraakt worden door het evangelie, steeds opnieuw kiezen voor Jezus en groeien in hun geloof.

Over de Jeugddiensten

Organisatie

De organisatie van de jeugddiensten wordt verzorgd door de jeugddienstcommissie, die voor elke dienst opnieuw een avond bijeenkomt om deze voor te bereiden. De commissieleden hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Tijdens een voorbereidingsavond wordt door de commissie een thema bedacht en hier bijpassende liederen bij uitgezocht. Andere belangrijke taken zijn het regelen van de sprekers, bands, koren, de communicatie, etc. Om contact met ons op te nemen stuur je een e-mail naar jeugddienst@devoorhofandel.nl.

Overigens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste jongelingen die ons willen ondersteunen bij dit dankbare werk. Dus mocht jij die persoon zijn, of kennen, horen we het graag!

 

Onderwerpen en thema's

Het karakter van een jeugddienst is vrij divers. Er worden verschillende onderwerpen en thema's door diverse sprekers toegelicht, we zingen liederen en er is muzikale begeleiding aanwezig. De liederen die gezongen worden komen grotendeels uit Opwekking, de Evangelische liedbundel, maar ook uit Psalmen en gezangen.

Verder willen we het gebruik van de beamer en media stimuleren. Zo wordt de liturgie volledig door de beamer geprojecteerd en kunnen bijvoorbeeld filmpjes via de beamer afgespeeld worden. Daarnaast is nieuws en informatie over de jeugddiensten ook te vinden op Facebook. Door middel van enquêtes aan het einde van het seizoen willen we jeugddiensten nog meer inrichten op de behoeften van de jongeren.

Seizoen 2021-2022

Noteer de volgende data in je agenda, want dan is er weer een jeugddienst:

Datum

Spreker

Muzikale begeleiding

20-9-2020

Chris Snoep

-

18-10-2020

Pal Balogh

Adaiah

15-11-2020

Corine Zonnenberg

-

17-1-2021

Rachelle van Andel

-

21-2-2021

Pal Balogh

-

21-3-2021

Johan Schep

-

18-4-2021

Harmen van Wijnen

-

16-5-2021

Corine Zonnenberg

-

20-6-2021

Corné Burger

-


De diensten beginnen om 18:30 uur.

Jij bent welkom!

Heb jij nog tips voor onze dienst of suggesties voor thema's, sprekers, muzikale invulling, of wil je gewoon iets aan ons kwijt, stuur dan een bericht naar ons e-mailadres of bereik ons op Facebook.

De jeugddienstcommissie verwelkomt jou van harte in onze jeugddiensten!

Vriendelijke groet,
Gerlinde van de Wetering, Lisa Schreuders en Josha Kuipers