In 2007 is er op initiatief van het College van Kerkrentmeesters een Activiteitencommissie in het leven geroepen. Mede in verband met de aankoop van het pand “De Zijhof” was er behoefte aan extra middelen voor o.a. de rente en aflossing en de inrichting van het pand. Er zijn gemeenteleden benaderd om deel te gaan nemen aan de Activiteitencommissie. Dit was vrij snel gebeurd en een groep van 5 personen zijn sinds de oprichting enthousiast bezig om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren, zoals een herfstmarkt, lentefair, winterfair, oliebollen- en worstenactie, workshop kerstukjes maken, autowassen etc.

Organisatie en belangstelling

Vanuit de gemeente is er voldoende belangstelling wanneer er een actie wordt gehouden. Ook vrijwilligers zijn altijd snel te vinden om de leden van de Activiteitencommissie bij te staan. Er worden ook plastic flessen ingezameld. Deze kunnen worden gedeponeerd in een zelfgemaakte replica van onze kerk (geplaatst op het parkeerterrein van “De Zijhof”).

Vanaf 2013 wordt de opbrengst van de acties voor de renovatie van “De Schutskooi” bestemd. Aan en in dit bijgebouw van de kerk dient het nodige te worden gedaan aan achterstallig onderhoud. Ook het interieur in de grote zaal is aan een vernieuwing toe. Dit zal medio 2014 gerealiseerd gaan worden.

In de praktijk is gebleken dat een Activiteitencommissie van groot belang is om de nodige gelden bijeen te kunnen brengen om de extra uitgaven -waar een kerkelijke gemeente mee te maken krijgt- te kunnen financieren. Ook door het organiseren van acties blijkt elke keer weer dat de gemeenschapszin -samen Gods kerk zijn- hoogtij viert.

De Activiteitencommissie hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog vele acties georganiseerd kunnen gaan worden.