Zangdiensten

Vanaf de maand oktober is er iedere eerste zondagavond van de maand een zangdienst. De zangdienst wordt voorbereid door de zangdienstcommissie. De inhoud van de dienst is afgestemd op een overkoepelend jaarthema.

In het seizoen 2017-2018 is dat Bomen in de Bijbel. Het seizoen eindigt op 1ste Paasdag.

Over de zangdiensten

Samen zingen

Zingen is iets dat we samen kunnen doen. Zingen brengt gemeenschapszin en eensgezindheid. In de zangdiensten zoeken we steeds naar een mix van liederen zodat iedereen zich betrokken voelt. We zingen liederen uit verschillende bundels, zoals het BOOM (nieuwe) Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Opwekking. We zingen oude en bekende liederen, maar proberen ook nieuwe liederen in te studeren.

De liederen worden ondersteund door een zanggroep, Seth, en begeleid door een combo. Dominee Folkert de Jong leidt de zangdiensten. Hij verzorgt ook de meditatie. Naast veel zingen en een meditatie wordt er ook altijd een gedicht voorgedragen. Hierbij betrekken we graag gemeenteleden.

Beamer en doelgroep

Alle liederen en bijbelteksten worden geprojecteerd via de beamer. In beperkte oplage zijn er liturgieën beschikbaar met daarin enkel opgenomen de liederen, die niet in het Liedboek of Evangelische Liedbundel staan.

Door de diversiteit van liederen en opzet van de hele dienst zijn de zangdiensten geschikt voor alle leeftijden. De zangdiensten bestaan al 20 jaar en worden door een groot aantal mensen gewaardeerd.

Seizoen 2017-2018

Hieronder de data van de zangdiensten in het seizoen 2017-2018:

1 oktober 2017
5 november 2017
3 december 2017
14 januari 2018
4 februari 2018
4 maart 2018
1 april 2018

U bent welkom!

Wij verwelkomen u graag bij onze zangdiensten.

Amber Uijthoven – Elvira van Stigt – Folkert de Jong - Martin Verbeek – Mia Groenenberg – Teuna Verbeek