Vanaf de maand oktober is er iedere eerste zondagavond van de maand een zangdienst. De zangdienst wordt voorbereid door de zangdienstcommissie. De inhoud van de dienst is afgestemd op een overkoepelend jaarthema.

Over de zangdiensten

Samen zingen

Zingen is iets dat we samen kunnen doen. Zingen brengt gemeenschapszin en eensgezindheid. In de zangdiensten zoeken we steeds naar een mix van liederen zodat iedereen zich betrokken voelt. We zingen liederen uit verschillende bundels, zoals het BOOM (nieuwe) Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Opwekking. We zingen oude en bekende liederen, maar proberen ook nieuwe liederen in te studeren.

De liederen worden ondersteund door een zanggroep, Seth, en begeleid door een combo. De dominee leidt de zangdiensten. Hij of zij verzorgt ook de meditatie. Naast veel zingen en een meditatie wordt er ook altijd een gedicht voorgedragen. Hierbij betrekken we graag gemeenteleden.

Beeld & geluid en doelgroep

Alle liederen en bijbelteksten worden getoond op de schermen. In beperkte oplage zijn er liturgieën beschikbaar met daarin enkel opgenomen de liederen, die niet in het Liedboek of Evangelische Liedbundel staan.

Door de diversiteit van liederen en opzet van de hele dienst zijn de zangdiensten geschikt voor alle leeftijden. De zangdiensten bestaan al 20 jaar en worden door een groot aantal mensen gewaardeerd.

U bent welkom!

Wij verwelkomen u graag bij onze zangdiensten.

Amber Uijthoven - Elvira van Stigt - Martin Verbeek - Mia Groenenberg - Teuna Verbeek