Deze pagina is bedoeld voor predikanten die bij ons te gast zijn. U vindt hier diverse ordes voor bijzondere diensten, zoals doop-, belijdenis- en Heilig Avondmaalsdiensten. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze preekvoorziener via preekvoorziener@devoorhofandel.nl.

Ordes van dienst

Bijbelvertaling

De schriftlezingen worden (bij voorkeur, zodat mensen kunnen méélezen) gehouden vanuit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). De Bijbelteksten zullen ook op de schermen worden getoond.

Liederen

Het is mogelijk om te zingen uit alle bundels via de schermen. Variatie in liedbundels is binnen onze gemeente zelfs gewenst. Opwekkingsliederen, Nieuwe Liedboek, Johannes de Heer, Hemelhoog zijn bijvoorbeeld beschikbaar.

Orgelbegeleiding

Afhankelijk van de datum is er wel/geen orgelbegeleiding in de dienst. Als er geen orgelbegeleiding is, zullen de liederen via de schermen en geluidsinstallatie afgespeeld worden. U hoort van onze preekvoorziener of er orgelbegeleiding is tijdens de dienst dat u voorgaat.

Wilt u van de liederen die u wilt zingen in de dienst, zelf een 'meezingbare' versie zoeken op Youtube?