Deze pagina is bedoeld voor predikanten die bij ons te gast zijn. U vindt hier diverse ordes voor bijzondere diensten, zoals doop-, belijdenis- en Heilig Avondmaalsdiensten. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze preekvoorziener via preekvoorziener@devoorhofandel.nl.

Ordes van dienst

Bijbelvertaling

De schriftlezingen worden (bij voorkeur, zodat mensen kunnen méélezen) gelezen vanuit de NBV21. De Bijbelgedeelten zullen ook op de schermen worden getoond.

Liederen

We waarderen een diverse liederenkeuze, alle bundels zijn opengesteld om uit te zingen (Nieuwe Liedboek, Oude Liedboek, Opwekking, Evangelische Liedbundel, Johannes de Heer en andere bundels).

Orgelbegeleiding

Afhankelijk van de datum is er wel/geen orgelbegeleiding in de dienst. Als er geen orgelbegeleiding is, zullen de liederen via de schermen en geluidsinstallatie afgespeeld worden. Op het preekrooster kunt u zien of er in de dienst waarin u voor gaat orgelbegeleiding is of dat de liederen via de schermen en geluidsinstallatie getoond worden.

Via de Schermen en Geluidsinstallatie

Wilt u van de liederen die u wilt laten zingen in de dienst, zelf een 'meezingbare' versie zoeken op Youtube en deze op uw orde van dienst plaatsen?