In de maanden september t/m juni is er iedere eerste dinsdag van de maand Open kerk in De Voorhof. Zomaar midden in de week bent u en ben jij van harte welkom tussen 19:00 en 20:00 uur.

Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent.

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.

Sluit even je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten,
hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart, bid.

En als je dat niet kan,
als je niet geloven kan
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis
met de zegen.

Vrede en alle goeds!