De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Op deze drie werkterreinen wil de ZWO zich richten bij het navolgen van Jezus in woord en daad.

Binnen de Gereformeerde Kerk van Andel valt het werelddiaconaat onder de Diaconie maar praktisch gezien valt het onderscheid tussen de werkvelden moeilijk te maken. Zending wordt veelal gecombineerd me ontwikkelingswerk, en ook werelddiaconaat speelt hierbij vaak een ondersteunende rol.

Over de ZWO-groep

Doelstellingen

De ZWO-groep heeft als doelstelling om de gemeente te stimuleren voor - en te informeren over het werk van Kerk in Actie, v.w.b. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en om te werken aan bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wekelijks Gemeentebrief, het Voorhofbulletin, de website van de Voorhof Andel, folders, flyers regionale weekbladen, locale radiostations en regionale nieuwswebsites.

Veel van de acties, komen tot stand vanuit het landelijke orgaan: Kerk In Actie. Daarnaast richt de werkgroep ZWO zich op zelfgekozen projecten voor een langer periode, waarbij de gemeente nauw betrokken wordt.

Vaste acties, projecten en werkonderdelen

  • Projecten in de 40 dagentijd
  • Invulling en voorbereiding ZWO-dienst
  • Deelnemer actie Lopend Vuurtje
  • Coördinatie en distributie van folders en acceptgiro’s t.b.v. de zending
  • Inzamelen van postzegels/ansichtkaarten/mobieltjes ed.
  • Actieweek in november/december waarbij in samenwerking met de zendingscomissies van de Hervormde en de Vrije Evangelische Gemeente geld wordt ingezameld voor een gezamenlijk gekozen project.

Leden van de Werkgroep ZWO

De werkgroep ZWO bestaat uit de volgende personen.

Anton van Rijswijk (voorzitter)
0183-441879 - avanrijswijk@planet.nl

André van Leeuwen (penningmeester)
0183-443858 - amvanleeuwen@hetnet.nl

Ina den Hollander (algemeen lid)
denhollanderandel@hotmail.com

Jan van Seters (algemeen lid)
0183-443681 - janvseters@hotmail.com

Henk van Noorloos (algemeen lid)
0183-443068 - henk@vannoorloos.net

Arjan Koekkoek (algemeen lid)
0183-449300 - arjan.koekkoek65@gmail.com