Catechese wordt wel eens de basis van gemeentevorming genoemd. Catechese begint eigenlijk al thuis. Wij als catecheten proberen de basis, die thuis gelegd is, te verbreden door jongeren met elkaar in contact te brengen en te praten over geloof en kerk in relatie tot zaken, die in het dagelijks leven gebeuren. Of andersom zaken uit het dagelijks leven te toetsen aan het geloof.

Het praten over geloof en kerk, zowel thuis als op catechese, brengt meer inzicht in de beloften van God aan ons gedaan.

Over Follow Me (Next)

Catechese heeft wel eens de naam iets saais of stoffigs te zijn. Dat is beslist niet geval. In ieder geval, catechese is net zo leuk of saai als de jongelui, die deel uitmaken van de catechese. Uiteraard is het de bedoeling dat we serieus met elkaar praten, waarbij met praten echt praten (tweerichtingsverkeer) bedoeld wordt. Dit alles in goede en gezellige sfeer, waar ook ruimte is voor humor.

Follow Me (12 t/m 16 jaar)

‘Follow Me’ is de catechese voor tieners van 12 t/m 16 jaar en vindt plaats op dinsdagavond. Een avond start met een gezamenlijke presentatie voor alle leeftijden, om daarna in kleine groepen uit elkaar te gaan om verder te praten over het onderwerp van die avond. Bij ‘Follow Me’ staat het vormen van een persoonlijke identiteit centraal.

Tieners worden aangemoedigd deze te funderen op Jezus Christus. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. Binnen de tienercatechese is de onderlinge relatie tussen tieners en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

Follow Me Next (16+)

‘Follow Me Next’ is de catechese voor jongeren van 16 jaar en ouderen vindt plaats op zondagavond. Bij ‘Follow Me Next’ staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening.

Buiten het uur catechese is voor- en achteraf veel ruimte om met elkaar in gesprek te zijn en een gezellige tijd met elkaar door te brengen.

Sinds het seizoen 2018-2019 is Follow Me Next verder gegaan onder de naam 'Challenge'.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de catechese in onze gemeente, neemt u dan contact op met:

Dinant Nieuwkoop
dinantnieuwkoop@hotmail.com