Pastoraat is in onze gemeente duidelijk een kerntaak. Onze gemeente is onderverdeeld in 12 kleinere kringen (voorheen 6 grotere wijken) die elk een diaken en bezoekmedewerkers hebben. Sinds 2018 zijn de ouderlingen ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen (0-12, 12-30, jonge gezinnen (25-45), 45+, 75+ en niet meer op basis van kring of wijk.

Als u of jij pastoraat wenst vindt u de contactgegevens van uw ouderling in de infogids die jaarlijks verspreid wordt onder leden.

Ook de predikant is nauw betrokken bij het pastoraat. Contactgegevens en meer informatie zijn hier te vinden: