Pastoraat

Pastoraat is in onze gemeente duidelijk een kerntaak. Onze gemeente is onderverdeeld in zes wijken die elk een wijkteam hebben, bestaande uit een ouderling, een diaken en bezoekmedewerkers. De ouderling neemt samen met de diakenen en bezoekmedewerkers de zorg voor de wijk op zich.

Ook de predikant is nauw betrokken bij het pastoraat. Daarnaast werkt in de gemeente een kerkelijk werker die het pastoraat ondersteunt.