Het College van Kerkrentmeesters voert het beheer over de financiële middelen en de gebouwen, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.

Over het CvK

Invulling van de taken

Een praktische invulling van de taken behelst onder meer het jaarlijks overleggen van een begroting, rekening en balans aan de kerkenraad. Verder wordt ervoor gezorgd dat de kerkgebouwen in goede staat van onderhoud blijven.

Het College vergadert 1 maal per maand. De punten die tijdens de vergadering aan bod komen worden genotuleerd door de Secretaris.

Samenstelling en taakverdeling

Samenstelling en taakverdeling College van Kerkrentmeesters:

Arjan de Graaf – Voorzitter, algemene zaken en kostersoverleg
Arja van den Heuvel – Secretaris
Medad Vervoorn – Aktie Kerkbalans
Anne-Marie Benckhuijsen – Collectebonnen - Verhuur en gebruik Schutskooi (06-19646546)
Henk van Noorloos (Czn) – Onderhoud gebouwen

De collectebonnen kunt u na de dienst aankopen op de zondagen dat Bert Benckhuijsen dienstdoend koster is, of stuur een bericht via sms, whatsapp of email om bonnen op te halen. 06-19 64 65 46 of fam.benckhuijsen@planet.nl

Facultatief:

Esther Sterrenburg – Boekhouder
Martin Verbeek – Ledenadministratie