College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters voert het beheer over de financiële middelen en de gebouwen, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.

Over het CvK

Invulling van de taken

Een praktische invulling van de taken behelst onder meer het jaarlijks overleggen van een begroting, rekening en balans aan de kerkenraad. Verder wordt ervoor gezorgd dat de kerkgebouwen en pastorie in goede staat van onderhoud blijven.

Het College vergadert 1 maal per maand. De punten die tijdens de vergadering aan bod komen worden genotuleerd door de Secretaris.

Samenstelling en taakverdeling

Samenstelling en taakverdeling College van Kerkrentmeesters:

Arwin Crielaard – Voorzitter, algemene zaken en kostersoverleg
Marian de With – Secretaris (06-50914458)
Arie van Oudheusden - Penningmeester (0183-443360)
Hanno Sterrenburg – Bijdrage administratie en Internetwebsite (06-53940970)
Marian van Balen – Collecte bonnen en schoonmaak gebouwen (0183-443420)
Anja van Leeuwen – Verhuur en gebruik Schutskooi (0183-443858)

Facultatief:

Esther Sterrenburg – Boekhouder
Martin Verbeek – Ledenadministratie