College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters voert het beheer over de financiële middelen en de gebouwen, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden.

Over het CvK

Invulling van de taken

Een praktische invulling van de taken behelst onder meer het jaarlijks overleggen van een begroting, rekening en balans aan de kerkenraad. Verder wordt ervoor gezorgd dat de kerkgebouwen en pastorie in goede staat van onderhoud blijven.

Het College vergadert 1 maal per maand. De punten die tijdens de vergadering aan bod komen worden genotuleerd door de Secretaris.

Samenstelling en taakverdeling

Samenstelling en taakverdeling College van Kerkrentmeesters:

Vacant – Voorzitter, algemene zaken en kostersoverleg
Marian de With – Secretaris (06-50914458)
Toine Schouten - Penningmeester
Medad Vervoorn – Aktie Kerkbalans
Annemarie Benckhuijsen – Collecte bonnen - Verhuur en gebruik Schutskooi (06-19646546)

De collectebonnen kunt u na de dienst aankopen op de zondagen dat Bert Benckhuijsen dienstdoend koster is, of stuur een bericht via sms, whatsapp of email om bonnen op te halen. 06-19 64 65 46 of fam.benckhuijsen@planet.nl

Facultatief:

Esther Sterrenburg – Boekhouder
Martin Verbeek – Ledenadministratie