De jaarlijkse gemeentevergadering voor dit jaar is gepland op maandag 5 juni aanstaande.

Lees hieronder verder.

Op de gemeentevergadering van 30 mei 2022 is door de voorzitter kerkrentmeesters het voornemen aangegeven, omwille van o.a. kostenbesparing, standaard geen papieren versies van financiële overzichten meer te distribueren. Dit voorstel is door de aanwezige gemeenteleden geaccordeerd.

Dit jaar zal dan ook het eerste jaar zijn, waarin we aan het voorstel uitvoering gaan geven. In de aanloop naar de gemeentevergadering zullen de nodige documenten hier te bekijken zijn.

De toegangscode is dezelfde toegangscode waarmee de gemeentebrief gelezen kan worden.

Mocht u de toegangscode niet weten of het overzicht toch in andere vorm willen ontvangen, neem dan contact op met scriba@devoorhofandel.nl.