Challenge

Het is belangrijk dat er voor jonge mensen een vervolg is op een Youth Alpha curus. Daarom is er een aantal jaren geleden de jeugdgroep Challenge (18-30 jaar) opgericht.

De leiding van deze groep is in handen van mensen uit de Gereformeerde en Hervormde gemeente uit Andel.

Wat is Challenge?

Inhoud van de avond

Een keer in de twee weken komen we op maandagavond bij elkaar in De Schutskooi om met elkaar na te denken over het christelijk geloof. Elke avond wordt er een aansprekend thema behandeld waarbij een presentatie wordt verzorgd. Daarna wordt er in kleinere groepjes met elkaar doorgepraat over het thema. Hierbij gaat de bijbel open en bespreken we de toepassing van Gods woord op ons eigen leven.

Voor, tijdens en na afloop heb je daarnaast genoeg tijd om gezellig met elkaar bij te praten onder het genot van wat drinken en wat lekkers. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur.

Een keer komen kijken?

Mocht je erover denken om deel te nemen maar graag eerst een keer komen kijken, dan ben je van harte welkom om een avond mee te doen. Deelnemers komen uit Andel maar ook uit allerlei dorpen uit de omgeving. Iedereen is van harte welkom, ongeacht kerkelijke achtergrond.

We willen jongeren een gezellige plaats bieden om andere christelijke jongeren te ontmoeten, om te leren uit Gods woord en bovenal om te groeien in geloof en hun relatie met God.

Vriendelijke groeten!

Challenge team: Sijke Pelle en Martin van Tongerlo.

Indeling van een avond:

19.30 – opening met gebed en zang
19.40 – inleiding
20.00 – pauze
20.10 – uiteen in kleine groepjes
20.55 – terug in de grote groep
21.00 – afsluiting met gebed