In onze kerk wordt er tijdens de eredienst, twee keer en de laatste zondag van de maand drie keer, een collecte gehouden.

Collectebonnen bestellen

Soorten collectebonnen

In plaats van geld kunt u ook collectebonnen inleveren. Deze collectebonnen zijn verkrijgbaar per twintig stuks en in drie verschillende bedragen:

  • 20 x € 1,50     = € 30,-
  • 20 x € 0,75     = € 15,-
  • 20 x € 0,50     = € 10,-

Wij hebben geen openingstijden, u kunt gewoon langskomen als uw bonnen op zijn. U mag natuurlijk ook eerst bellen, dan leggen we de collectebonnen vast voor u klaar.

 

Hoe te betalen

U kunt de collectebonnen betalen door het totaal bedrag over te maken naar rekeningnummer 30.15.74.553  t.n.v. geref. Kerk Andel, hierbij graag het nummer vermelden dat op de strook bovenaan staat.

In de kerk zijn de bonnen beschikbaar bij Anne-Marie Benckhuijsen als Bert Benckhuijsen dienst doet als koster. Of evt. beschikbaar bij het koffiedrinken in de Schutskooi (mits we aanwezig zijn).

De collectebonnen kunt u afhalen op het onderstaande adres:

Hoge Maasdijk 120, Andel
Telefoon: 0619646546